24/2/10

όνειρό μου...ανοίγω τα μάτια
όνειρο μέσα σε όνειρο,
εσύ,
φως μου.
το πρωί
έλειπες.
όνειρό μου ήσουν,

ανυπάκουο................................................................................
.