11/11/11

Πλήρης
Όσο πιο πολύ αισθανθώ, όσο πιο πολύ αισθανθώ
                                 σαν διαφορετικά πρόσωπα,
όσο πιο πολλές προσωπικότητες αποκτήσω,
όσο πιο έντονα, πιο στριγκά τις αποκτήσω,
όσο πιο ταυτόχρονα αισθανθώ μ' όλες αυτές,
όσο πιο ομοιότροπα διαφορετικός, ανομοιότυπα προσεκτικός,
                                                 υπάρξω, αισθανθώ, ζήσω, είμαι,
τόσο πιο πολύ θα αποκτήσω τη συνολική ύπαρξη του σύμπαντος,
τόσο πιο πλήρης θα' μαι σ' ολόκληρη την έκταση του διαστήματος,
                   τόσο πιο όμοιος με τον Θεό, όποιος και να' ναι,
                   γιατί όποιος και να' ναι, ασφαλώς είναι το Άπαν,
κι έξω απ' αυτόν έχει μόνο Αυτόν, και το Άπαν γι' αυτόν είναι λίγο.

Αλβάρο Ντε Κάμπoς................................................................................................
.Σονάτα υπό το ΣεληνόφωςMoonlight Sonata- Beethoven